Warto wiedzieć

Najbardziej wydajnymi i energooszczędnymi źródłami światła są diody elektroluminescencyjne zwane w skrócie LED (skrót z j. angielskiego Light Emitting Diode). Trwałość tych elementów najczęściej jest podawana w godzinach z procentowym oznaczeniem wartości początkowego strumienia świetlnego. W oprawach LUNO (jeśli nie podano inaczej) czas życia LED podany w godzinach [h] dotyczy zachowania 70% wartości strumienia początkowego w 50% ilości LED (L70B50), przy znamionowej temperaturze otoczenia 15 do 25°C i wilgotności względnej powietrza od 40 do 70%, wysokość montażu poniżej 2000 m n.p.m. 

W materiałach katalogowych podawana jest moc pobierana z sieci zasilającej a strumień świetlny emitowany ze źródła światła lub oprawy (strumień samych diod LED jest odpowiednio większy). Dla opraw oświetleniowych moc i strumień świetlny są mierzone w warunkach ustalonych. Dla źródeł światła podawane są wartości początkowe mocy i strumienia świetlnego, bezpośrednio po włączeniu. Tolerancja +/-10%